Aktualności


"Syberia wczoraj, dziś i jutro"

2015-05-06 16:14:21

Konferencja Naukowa "Syberia wczoraj, dziś i jutro"

12 maja 2015 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (pl. Kopernika 11) odbędzie się  Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Syberia wczoraj, dziś i jutro". Organizatorami wydarzenia są: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

 

Konferencja ta jest doskonałą okazją do bliższego poznania rozległej krainy syberyjskiej, która nadal pozostaje pełna tajemnic, zjawisk niezrozumiałych i fascynujących. Organizatorzy mają nadzieję na odsłonięcie przed słuchaczami  zarówno współczesnej jak i historycznej Syberii wraz ze wszystkimi jej walorami kulturowymi, przyrodniczymi czy turystycznymi. Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego do wysłuchania przygotowanych przez uczestników referatów, a także do aktywnego włączenia się w dyskusję o syberyjskiej historii i kulturze, a także o miejscu jakie Syberia zajmuje w polskiej świadomości.

 

Zachęcamy także do wzięcia udziału w spotkaniu z panem Marcinem Kalitą: „Czy życie na Syberii jest inne?”. Pan Kalita opowie o życiu codziennym na Syberii oraz o swoich podróżach po tym regionie. Spotkanie przewidziane jest na 1,5 godziny i odbędzie się 12 maja 2015 o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4).

 

Oba wydarzenia można śledzić na facebook'u:

Konferencja "Syberia wczoraj, dziś i jutro" – https://www.facebook.com/events/1601031236846904/

Spotkanie „Czy życie na Syberii jest inne?” – https://www.facebook.com/events/408731769307337/

 

 

Program konferencji  "Syberia wczoraj, dziś i jutro"

Obrady plenarne sala 205 (II piętro)

 

9.00-9.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości Wystąpienie Dyrektora Instytutu Slawistyki UO prof. Wojciecha Chlebdy 

9.15-9.45 Bronisław Piłsudski i jego wyjątkowa rola w badaniach etnograficznych Syberii i regionów Dalekiego Wschodu Rosji  (prof. Elena Yazykowa) 

9.45-10.00 Syberia w świetle danych polskiego systemu językowego (mgr Aleksandra Starzyńska, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

10.00-10.15 Republika Sacha (Jakucja) – wczoraj i dziś  (mgr Kunnej Takaahaj, UW)

10.15-10.30 Soul as a Communal Treasure. A Study among Buryats (mgr Ayur Zhanaev, UW) 

10.30-10.45 Dyskusja  

Przerwa kawowa 10.45–11.00  (hol II piętro) 

Panel I – WCZORAJ I

sala 205 (II piętro), 11.00-12.30

Moderator – mgr Grzegorz Wieszołek

 

11.00-11.15 Wiedza o Syberii XIX wieku w Polsce w świetle historiografii (Elena Desyatkova, Nowosybirski Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy)  

11.15-11.30 Sytuacja zesłańców - konfederatów barskich za panowania Katarzyny II (Mikołaj Piotr Borkowski, UW)

11.30-11.45  Zesłanie na Syberię w rosyjskim systemie kar kryminalnych – analiza historyczno-prawna  (Jan Kil, UŚ)

11.45-12.00 Magistrala transsyberyjska. Historia, współczesność i perspektywy na przyszłość (mgr Michał Jakubik, UO)

12.00-12.15 Syberia w świetle dziennika francuskiego oficera i konfederata barskiego Thesby Francois de Belcou (Adam Wołoszyn, UO)

12.15-12.30 Dyskusja 

Panel II – JUTRO

sala 307 (II piętro), 11.00 - 12.30

Moderator – Damian Fercho

 

11.00-11.15  Od Bajkalskiej Bajki po rafting na rzece Langutai – wizerunek Syberii w polskim przemyśle turystycznym (Bartosz Klimczuk, UAM)

11.15-11.30  Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej na Syberii (Natalia Angela Barczyk,  UO) 

11.30-11.45  Kolumbowie Syberii, czyli współcześni odkrywcy dzikiej krainy (Daria Ogon, UO  KNKR)

11.45-12.00 Syberyjskie monomiasta - historia, życie codzienne, perspektywy rozwoju (Daria Mazurak, UJ)

12.00-12.1Syberia – jeszcze rosyjska czy już chińska?  (Aneta Pietrusińska, UWr)

12.15-12.30  Dyskusja  

Przerwa kawowa 12.30–12.45 (hol II piętro)

Panel III – WCZORAJ II

sala 205, 13.00 - 14.30

Moderator – Klaudia Kostyra

 

12.45-13.00 Syberia w fotografii Siergieja Michajłowicza Prokudina-Gorskiego (mgr Grzegorz Wieszołek,  UO KNKR)

13.00-13.15  Śmierć na etapie - polscy artyści naznaczeni przez Sybir (Patrycja Kostyra, UO  KNKR)

13.15 -13.30  Zsyłki na Syberię w malarstwie (Paweł Szafrański, UWr)

13.30-13.45  Co o przeszłości Syberii mogą powiedzieć nam mumie? (Ilona Baranowska, Angelika Ślęzak UAM)

13.45-14.00 Syberyjska sztuka naskalna a szamanizm – klucz do poznania syberyjskiej kultury (Justyna Rzońca, Michał Kłosowski UJ)

14.00-14.15  Wędrówki między światami, czyli szamanizm syberyjski (Klaudia Kostyra, UO KNKR)

14.15-14.30  Dyskusja 

 

Panel IV – DZISIAJ

sala 304 (III piętro), 13.00 - 14.30

Moderator – Daria Ogon

 

12.45-13.00   O nazwach syberyjskich miast inaczej (Izabela Grabiec,  UO)

13.00-13.15  Bogactwo gospodarcze Rosji  (Beata Spyra, UJ)

13.15- 13.30  Rosjanie na Syberii - casus Jakucji (Piotr Wójcik, UWr)

13.30- 13.45  Rock na Syberii. muzyka, społeczeństwo, kultura  (Klaudia Wyglądacz, mgr Paweł Drygas, UWr)

13.45-14.00  Współczesne Syberyjskie Wojsko Kozackie – organizacja i działalność (Szymon Sojka, UR)

14.00 – 14.15  Dyskusja  

Przerwa obiadowa 14.30 – 15.30

Panel V – WCZORAJ III

sala 205 (II piętro), 15.30 – 17.00

Moderator – mgr Michał Jakubik

 

15.30-15.45  Archeologiczne i etnograficzne fascynacje Polaków Syberią w świetle polskiej historiografii.  Zarys problematyki (mgr Aleksandra Gałka, UO)

15.45-16.00  Polacy jako badacze i odkrywcy Syberii w XIX w.  (Adam Wawrzyk, UJK UEK)

16.00-16.15  Fenomen wielokulturowości XIX-wiecznego Archangielska (mgr Tomasz Matlęgiewicz, UG) 

16.15-16.30 Wigilie w „stolicy mrozów”. W kręgu Szkiców Adama Szymańskiego (mgr Jarosław Besztak, KUL) 

16.30-16.45  Syberia w pamiętnikach pochodzących z XVII, XVIII i XIX wieku (Małgorzata Ćwięczek, UO)

16.45-17.00  Dyskusja  

 

« powrót

Pliki do pobrania

Kreator stron www - przetestuj!