Twarze Rosji

6 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej KNKR UO przy współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zorganizowało spotkanie Twarze Rosji.

Studenci Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowali Rosję, z nieco innej strony.

Program:

Damian Fercho - Wojna Prawd. Anna Politkowska
Magda Malejki, Aneta Kurpierz - Twórczość Włodzimierza Wysockiego
Malwina Głowacka - Filmowy świat Aleksieja Bałabanowa
Stefania Grzana - Rosyjski Kosmos

Wystąpieniom towarzyszyły wystąpienia muzyczne w wykonaniu Karoliny Ratkiewicz (Любэ - Ты неси меня река), Katarzyny Jęczmionki (Булат Окуджава - Молитва) i Karoliny Spólnickiej (5'nizza - Нева; Весна).
Kreator stron www - przetestuj!